Materiaal eigenschappen

Name :Filler content  :Product Data Sheet Nr – Click here
PEEK SN4000 OD <300 mmVirgin PEEKPDS-IM-200
PEEK SN4000 OD >300 mmVirgin PEEKPDS-IM 201
PEEK LN41066% PTFEPDS-IM-202
PEEK LB411010% PTFEPDS-IM-203
PEEK BG433010% PTFE, 10% Graph., 10% Carb.FiberPDS-IM-204
PEEK BG413030% Carbon FiberPDS-IM-205
PEEK BG1330 extruded10% PTFE, 10% Graph., 10% Carb.Fiber – extruded materialPDS-IM-206
PEEK BG1130 extruded30% Carbon FiberPDS-IM-207
PEEK natural extrudedVirgin PEEKPDS-IM-208
Name : Product Data Sheet Nr
PCTFE PDS-IM-010
 PVDF PDS-IM-011
 PFA PDS-IM-012
 TFM PDS-IM-013
 PTFE PDS-IM-102
 FEP PDS-IM-020
 ETFE PDS-IM-021
Name : Product Data Sheet Nr
FFKM PDS-IM-008
MFKM PDS-IM-014
Name :Filler content  :Product Data Sheet Nr
PPS – BGGlass fiber, PTFEPDS-IM-009
Vespel ®Virgin SP-1PDS-IM-015
Vespel ®Vespel SP-21PDS-IM-016
Vespel ®Vespel SP-22PDS-IM-017
Vespel ®Vespel SP-211PDS-IM-018
Vespel ®Vespel SP-3PDS-IM-019
Name :Product Data Sheet Nr
UHMWPE Lubricated 4150 L PDS-IM-022